Ekologia

Firma Sparta sp. z o.o. przywiązuje dużą wagę do ochrony środowiska naturalnego.  Siedziba nasza znajduje się na Szlaku Piastowskim, zaledwie około 8 km od poznańskiej Katedry, gdzie najprawdopodobniej odbył się chrzest Polski w roku 966 i około 30 km od Lednicy siedziby pierwszych władców Polski.

 

 

Otoczenie przyrodnicze okolic Bogucina i Kobylnicy jest bardzo ciekawe, z naszych okien niemal widać Puszczę Zielonkę, która stanowi centrum Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka. Park ten liczy ponad 11 tys. hektarów i w 80% jest porośnięty lasem. Roślinność parku stanowią piękne drzewostany, w których spotykamy sosny, świerki, dęby, buki, graby, brzozy, modrzewie oraz wiele cennych roślin naczyniowych. Liczne jeziora położone w Puszczy Zielonce zachowały swoje pierwotne piękno i stanowią dodatkowe urozmaicenie terenów porośniętych lasami.

 

Takie sąsiedztwo zobowiązuje nas do najwyższej dbałości o środowisko, w którym żyjemy i pracujemy.

 

Program ochrony środowiska firmy Sparta to miedzy innymi:

  • Ogranicznie wydruków poprzez stosowanie dokumentów elektronicznych;
  • Utylizacja i przeróbka wtórna wszelkich opakowań (folia, tektura);
  • Separacja oleju i zanieczyszczeń z wód opadowych (wbudowany separator oleju)
  • Wywóz ścieków ze zbiornika bezodpływowego
  • Oświetlenie za pomocą oszczędnych lamp sodowych i jarzeniowych
  • Wykorzystanie wysokosprawnych piecy gazowych współpracujących z układem sterowania do optymalnego ogrzewania budynku
  • Brak emisji hałasu i pyłów do atmosfery