RODO

POWIADOMIENIE O DANYCH KONTAKTOWYCH INSPEKTORA OCHRONY DANYCH ( IOD)

RODO przewiduje obowiązek publikowania danych kontaktowych inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą, zgodnie z art. 38 ust. 4 RODO, mają możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia.
W związku z powyższym publikujemy dane kontaktowe wyznaczonego inspektora ochrony danych, umożliwiające tym samym kontkatk osobom zainteresowanym.


Inspektora Ochrony Danych: Rafał Andrzejewski
Dane do kontaktu : iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl, nr tel:504976690

 

Poniżej do wglądu dokumenty spełniające wymagania dotyczące obowiązku informacyjnego w poszczególnych zakresach.