Zarejestruj się


Prosimy o wypełnienia formularza w celu nadania RABATÓW
lub Zarejestruj się z  Wstecz
* W związku z przepisami art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), niniejszym wyrażam(-y) na rzecz SPARTA sp. z o.o. z siedzibą w Bogucinie, ul.Boczna 4, NIP 777-25-56-072, KRS 0000181851 zgodę na przesyłanie, obecnie i w przyszłości, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na podany adres e-mail informacji stanowiących informacje handlowe w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), dotyczących w szczególności działalności oraz promocji i innych akcji handlowych organizowanych przez SPARTA sp. z o.o. . Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SPARTA sp. z o.o. z siedzibą w Bogucinie w celu realizacji mojego zamówienia, jak również w celach marketingowych. Jednocześnie oświadczam, że jestem upoważniony do reprezentowania Firmy. Odwołanie niniejszej zgody wymaga zachowania formy pisemnej i przesłania listem poleconym, lub dostarczenia osobiście za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do SPARTA sp. z o.o., 62-006 Kobylnica, Bogucin, ul.Boczna 4.