Ekologia


SPARTA SP. Z O.O. przywiązuje dużą wagę do ochrony środowiska naturalnego.

Siedziba nasza znajduje się na Szlaku Piastowskim, zaledwie około 8 km od poznańskiej Katedry,
gdzie najprawdopodobniej odbył się chrzest Polski w roku 966 i około 30 km od Lednicy siedziby
pierwszych władców Polski. 
Otoczenie przyrodnicze okolic Bogucina i Kobylnicy jest
bardzo ciekawe - z naszych okien niemal widać Puszczę Zielonkę, która stanowi centrum Parku
Krajobrazowego. Park ten liczy ponad 11 tys. hektarów i w 80% jest porośnięty lasem. Roślinność
parku stanowią piękne drzewostany, w których spotykamy sosny, świerki, dęby, buki, graby, brzozy,
modrzewie oraz wiele cennych roślin naczyniowych. Liczne jeziora położone w Puszczy Zielonce
zachowały swoje pierwotne piękno i stanowią dodatkowe urozmaicenie terenów porośniętych lasami. 

Takie sąsiedztwo zobowiązuje nas do najwyższej dbałości o środowisko, w którym żyjemy i pracujemy.

 

 

Program ochrony środowiska SPARTA to między innymi:
 

  • ogranicznie wydruków poprzez stosowanie dokumentów elektronicznych;
  • utylizacja i przeróbka wtórna wszelkich opakowań (folia, tektura)
  • separacja oleju i zanieczyszczeń z wód opadowych (wbudowany separator oleju)
  • wywóz ścieków ze zbiornika bezodpływowego
  • oświetlenie za pomocą oszczędnych lamp sodowych i jarzeniowych
  • wykorzystanie wysokosprawnych piecy gazowych współpracujących z układem sterowania do optymalnego ogrzewania budynku
  • brak emisji hałasu i pyłów do atmosfery