Dotacje UE

SPARTA NA DUBAI DESIGN DOWNTOWN 2018

W dniach od 13 do 16 listopada 2018 r. firma Sparta Sp. z o.o. uczestniczyła w targach Dubai Design Downtown 2018 w Dubaju w Zjednoczonych Emiaratach Arabskich.

Udział w targach był możlwy dzięki pomocy UE de Minimis w ramch stoiska regionalnego Regionu Wielkopolska organizowanego przez Departament Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Udział w targach pozwolił zapoznać się z uwarunkowaniami dynamicznie rozwijających sie rynków krajów arabskich, cały czas jednak z punktu widzenia Polski postrzeganych jako kierunki egzotyczne.

 

Informacje o organizowanych misjach i targach przez Urząd Marszałkowski: http://iw.org.pl/udzial-wojewodztwa-wielkopolskiego-w-targach-downtown-design-dubaj-2018/.

 

 

SPARTA Sp. z o.o.  zrealizowała w ramach  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działania 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" projekt inwestycyjny „Wdrożenie w SPARTA sp. z o.o.
w pełni elektronicznej wymiany danych opartej na protokole EDI, nowatorskiego systemu składania zamówień opartego o innowacyjną platformę Zdalny magazyn oraz platformy wymiany danych B2B”.
Projekt ten był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

Realizacja projektu pozwoliła na Realizacja projektu pozwoliła na zbudowanie przez firmę SPARTA sp. z o.o.  innowacyjnych relacji biznesowych z kontrahentami firmy, poprzez wprowadzenie w pełni elektronicznej wymiany
danych opartej między innymi na protokole EDI, nowatorskiego systemu składania zamówień przez klientów biznesowych firmy opartego o innowacyjną platformę elektroniczną Zdalny Magazyn oraz platformy wymiany danych B2B
umożliwiającej kontrahentom bezpośredni dostęp on-line do bazy danych firmy SPARTA umożliwiającej wgląd do wszelkich dokumentów kontrahenta oraz umożliwiającej składanie zamówień.
Platformy te umożliwiają łatwą i szybką wymianę danych w różnych formatach elektronicznych, usprawniają relacje biznesowe oraz pozwalają zaoszczędzić czas, ograniczyć ilość wydruków więc przyczyniają się do ochrony środowiska
poprzez redukcję ilości zużywanego papieru.

 Zapraszamy wszystkich klientów do korzystania z tych nowoczesnych innowacyjnych platform e-biznesowych!

 

Numer projektu:

UDA-POIG.08.02.00-30-158/14

Tytuł projektu:

"Wdrożenie w SPARTA sp. z o.o. w pełni elektronicznej wymiany danych opartej na protokole EDI, nowatorskiego systemu składania zamówień opartego o innowacyjną platformę Zdalny magazyn oraz platformy wymiany danych B2B"

Beneficjent:

SPARTA Sp. z o.o.

Nazwa programu:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013

Działanie 8.2 „Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B”

Całkowita wartość projektu:

325 962,30 PLN

Kwota dofinansowania:

185 507,00 PLN

Okres realizacji projektu:

01.03.2014 – 28.02.2015

 

Informacje źródłowe na temat  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  znajdują się na stronie: www.poig.gov.pl, www.mir.gov.pl oraz http://www.warp.org.pl/ .