Dostawa

 


 Łączna cena towaru i koszty dostawy

 

Łączna cena zakupu obejmuje cenę brutto (czyli cenę netto powiększoną o podatek VAT)
za zakupione towary oraz koszty dostawy. 
Zryczałtowane koszty dostawy
(na terenie Rzeczpospolitej Polskiej) wynoszą:

 

1) przy dostawie kurierem GLS i płatności: przelewem, przy odbiorze przesyłki lub po przedpłacie,
w zależności od wartości zamówienia.*

 • do 184.50 PLN/brutto (149.99 PLN/netto) - 14.50 PLN/brutto (11.78 PLN/netto)
 • od 184.50 PLN/brutto (149.99 PLN/netto) do 367.77 PLN/brutto (299.00 PLN/netto) - 12.50 PLN/brutto (10.16 PLN/netto)
 • od 367.77 PLN/brutto (299.00 PLN/netto) - bezpłatny
   

2) przy dostawie kurierem INPOST i płatności przelewem lub po przedpłaciew zależności od wartości zamówienia.

 • do 367.77 PLN/brutto (299.00 PLN/netto) - 9.90 PLN/brutto (8.05 PLN/netto)
 • od 367.78 PLN/brutto (299.01 PLN/netto) - bezpłatny
   

3) przy dostawie do paczkomatów INPOST i płatności przelewem lub po przedpłaciew zależności od wartości zamówienia.

Uwaga! dotyczy tylko towarów odpowiadających gabarytowo wymiarom skrytek paczkomatowych.

 • do 367.77 PLN/brutto (299.00 PLN/netto) - 9.90 PLN/brutto (8.05 PLN/netto)
 • od 367.78 PLN/brutto (299.01 PLN/netto) - bezpłatny
   

4) odbiór w siedzibie firmy - bezpłatny 
 

*Jeśli długość wysyłanych towarów przekracza 2.0 mb lub waga jednostkowa produktu przekracza 30 kg, 
firma Sparta może doliczyć dodatkową (oprócz powyższych) opłatę za dostawę w wysokości 43.05 PLN/brutto (35.00 PLN/netto).
Maksymalna długość wysyłanych towarów nie może przekraczać 2.2 mb.

 

Przy stałej współpracy - możliwość darmowej wysyłki, również w przypadku mniejszych zamówień.
 

Pozostałe warunki dostawy według REGULAMINU.
 

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat za korzystanie ze sklepu internetowego w tym opłat abonamentowych i temu podobnych.
 

 

 Warunki dostawy


 

1. Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 

2. Koszty dostawy towarów zostały szczegółowo określone w OWS.
 

3. Koszty dostawy zamówionego towaru każdorazowo podawane są również na stronie internetowej Sklepu internetowego
w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta
zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.

 

4. Dostawa towarów jest realizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP).
 

5. Przewidywany czas realizacji zamówienia i wysyłki towaru oraz dostępność towaru wskazane są w opisie towaru na stronie Sklepu Internetowego.
Klient może zostać dodatkowo poinformowany telefonicznie lub mailowo o terminie realizacji zamówienia.

 

6. Czas realizacji Zamówienia nie powinien przekraczać 30 dni, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie jego składania
podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy - terminem dostawy jest najdłuższy podany termin i
nie powinien on przekroczyć 30 dni.

 

7. Początek biegu czasu realizacji zamówienia liczy się w następujący sposób:


a. w przypadku wyboru przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności gotówką przy odbiorze zamówionego towaru -
- od dnia wysłania przez Spółkę do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji,

b. w przypadku wyboru przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy
 

8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie przesyłki, wynikające z podania błędnych
danych adresowych Klienta lub innych przyczyn zawinionych przez Klienta.

 

9. Koszty dostawy ponoszone są przez Klienta według aktualnych cenników firmy kurierskiej i zależą m. in. od ciężaru przesyłki,
jej wartości, wymiarów itp. – określonemu w obowiązującym cenniku dostaw zamieszczonym w OWS.

 

10. Klient składając zamówienie podejmuje decyzję co do tego, czy zamówione produkty zostaną przez niego odebrane z Magazynu
czy też mają być wysłane na adres wskazany w zamówieniu.

 

11. W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego z Magazynu, zamówione towary można również odebrać bezpośrednio w Magazynie
w dni robocze w godz. od 8.00 do 17.00.

 

12. Z chwilą odbioru zamówienia na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem rzeczy,
w tym ryzyko uszkodzenia lub przypadkowej utraty towarów.

 

13. W przypadku wyboru opcji odbioru towaru w siedzibie Sprzedawcy przy płatności gotówką, Kupujący jest zobowiązany do
odebrania zamówionych towarów w terminie 7 dni od daty potwierdzenia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

 

14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez składającego zamówienie w formularzu zamówienia,
w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki przez Klienta.


 

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem,
który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania
jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. VI.9 Regulaminu.

 

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana
przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy,
które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument
objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik
weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.

 

3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone
na przykład:

 

pisemnie na adres Sprzedawcy: 62-006 Kobylnica, Bogucin ul.Boczna 4

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailsklep@sparta.com.pl

-osobiście w siedzibie Sprzedającego: 62-006 Kobylnica, Bogucin ul.Boczna 4, pon.-pt. 8.00 do 17.00
 

4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest w załączonym pliku oraz w załączniku nr 1
do Regulaminu oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Warunki Sprzedaży.
Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 

6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta
o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towarów (z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w
Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument,
chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może
wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez konsumenta
dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić
Sprzedawcy towar lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam
odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić towar osobiście lub
przez osobę wskazaną bezpośrednio do Magazynu Spółki.

 

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

9. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

a. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym,
Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 b. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy.
Wysokość tych kosztów jest szacowana na około 15 PLN, a w przypadku towarów pozagabarytowych
(długość większa niż 2.00 m) na około 43 PLN.

 

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do następujących umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (8) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (9) zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.