Samozamykacze

Od jakich czynników jesteśmy uzależnieni przy wyborze samozamykacza?

Samozamykacze są urządzeniami służącymi do automatycznego przymykania drzwi. Większość powszechnie stosowanych urządzeń to samozamykacze hydrauliczne, wykorzystujące do zamykania energię pobraną podczas otwierania drzwi.

 

Oferujemy bardzo bogatą gamę samozamykaczy, czołowych europejskich producentów, w tym firm GEZE, DORMA, ECO-Schulte, G-U. W katalogu prezentujemy tylko podstawowe modele, w naszej ofercie dostępnych jest wiele innych modeli spełniających różnorodne specjalne funkcje, w tym samozamykcze do drzwi dwuskrzydłowych, samozamyklacze sterowane elektrycznie, modele z opóźnieniem zamykania i inne.

 

 

Jak dobrać samozamykacz?

Dobór samozamykcza uzależniony jest od następujących czynników:

 • szerokości skrzydła drzwiowego – jest to podstawowy parametr do którego musi być dopasowana siła samozamykacza EN 2-7 (EN 2 skrzydło drzwiowe do 850 mm, EN 3 do 950 mm, EN 4 do 1100 mm, EN 5 do 1250 mm, EN 6 do 1400 mm , EN 7 do 1600mm),
 • ciężaru skrzydła drzwiowego (część modeli samozamykaczy posiada górny limit ciężaru skrzydła drzwiowego),
 • miejsca montażu samozamykacza (drzwi wewnętrzne, drzwi zewnętrze),
 • sposobu montażu samozamykacza (na skrzydle drzwiowym po stronie zawiasów lub przeciwnej do zawiasów na ościeżnicy, w skrzydle drzwiowym, w podłodze),
 • walorów użytkowo-estetycznych (samozamykacz ramieniowy, szynowy, ukryty w skrzydle drzwiowym, podłogowy),
 • sposobu i zakresu regulacji pracy samozamykacza i siły samozamykacza,
 • dostępności funkcji dodatkowych (blokada otwarcia, funkcja przeciwwiatrowa, opóźnienie zamykania, wymagania p-poż, praca
  synchroniczna, kolor obudowy samozamykacza)

 

 

Podstawowe typy samozamykaczy:

Samozamykacz ramieniowy

Samozamykacz ramieniowy

 

Samozamykacz szynowy

Samozamykacz szynowy (odmianą tego typu jest samozamykacz wpuszczany w skrzydło drzwiowe)

 

Samozamykacz szynowy

Samozamykacz podłogowy

 

 

 

Regulacja samozamykaczy

Zakres regulacji uzależniony jest od typu samozamykacza i może obejmować następujące funkcje:

 

 

standardowo dla większości samozamykaczy:

 • regulację prędkości zamykania (w zakresie od pełnego otwarcia do ok. 20˚ do 7˚) [1]
 • regulację końcowej fazy zamykania (od ok. 20˚-7˚ do 0˚) tzw. “domknięcie” [2]

 

oraz dodatkowo:

 • blokadę otwarcia (umożliwia pozostawienie drzwi w stanie otwartym z określonym kątem otwarcia) [3],
 • tłumienie otwarcia tzw. funkcja przeciwwiatrowa – chroni drzwi w przypadku gwałtownego otwierania [4],
 • opóźnienie zamykania – umożliwia przejście z ładunkiem, wózkiem szpitalnym itp. po otwarciu drzwi [5],
 • blokadę otwarcia – umożliwia wychylenie drzwi tylko do określonego kąta,
 • siłę ostatecznego domknięcia drzwi tzw. funkcja „latch”, [6]
 • funkcje specjalne: sterowanie elektromechaniczne, czujką dymu, synchroniczne (drzwi dwuskrzydłowe) i inne.

 

 

Sposób ustalania siły samozamykacza


Większość samozamykaczy oferuje pewien zakres siły zamykania np. EN 2-4. Siła ta może być ustalana na dwa sposoby:

 • w sposób skokowy poprzez zmianę miejsca montażu samozamykacza na skrzydle drzwiowym, lub obrót stopki ramienia - zazwyczaj oznaczamy wówczas siłę samozamykacza ze znakami “/” np. EN 2/3/4. Należy pamietać, że odsunięcie samozamykacza od osi zawiasów, a więc zwiększenie jego siły powoduje zazwyczaj zmniejszenie możliwości maksymalnego kąta wychylenia skrzydła drzwi (rysunek 1A).
 • w sposób ciągły, poprzez obrót śruby umieszczonej na samozamykaczu (rysunek 1B)

 

 

Rys. 1A. Ustalanie siły zamykania EN 2/3/4 na przykładzie samozamykacza DORMA TS 68
siłę EN 2 i EN 3 uzyskuje się poprzez obrót wspornika raminenia,
a siłę EN 4 poprzez przesunięcie samozamykacza na skrzydle drzwiowym.

 

Rys. 1B. Regulacja ciągła (płynna) za pomocą pokrętła
siły zamykania EN 2-4 na przykładzie samozamykacza
DORMA TS 91.

 

 

Montaż samozamykaczy

Montaż samozamykaczy nawierzchniowych może odbywać się standardowo:

 • na skrzydle drzwi po stronie zawiasów (rys. 2A),
 • na ościeżnicy po stronie przeciwnej do zawiasów (rys. 2 B),

oraz:

 • na ościeżnicy po stronie zawiasów (rys. 2 C)
 • na skrzydle drzwiowym po stonie przeciwnym do zawiasów (rys. 2D)

 

 

Rys. 2. Różne odmiany montażu na przykładzie samozamykacza GEZE 5000